Posėdžiavo naujai išrinkta Jaunimo reikalų taryba

Sausio 21 d. nuotoliniu būdu vyko pirmasis naujai patvirtintos Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos posėdis.

Susirinkusius pasveikino Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gžegož Jurgo.

– Sveikinu mūsų naujus Jaunimo reikalų tarybos narius. Dauguma narių yra visiškai nauji. Pagal naujus įstatymus Tarybos kadencija truks dvejus metus. Labai noriu visus paraginti būti aktyviems, siūlyti naujas idėjas ir siekti tik geriausių rezultatų, – sveikinimo žodį tarė Gžegož Jurgo.

Posėdžio pradžioje visi tarybos dalyviai prisistatė ir susipažino. Pagal posėdžio darbotvarkę svarstyta dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos pirmininko rinkimų. Jaunimo reikalų tarybos nariai vienabalsiai balsavo už Gžegožo Jurgo kandidatūrą eiti pirmininko pareigas, jo pavaduotoja išrinkta Elvina Obločinska, Šalčininkų rajono Kūno kultūros draugijos „Sokol“ narė.

Jaunimo reikalų tarybos nariai patvirtino Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos darbo reglamentą ir Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos 2021 – 2022 m. veiklos planą.

Sveikiname naujai išrinkta Jaunimo reikalų tarybą ir linkime produktyvaus darbo!

pagal salcininkai.lt informaciją